محصولات بالا

حصارکشی و نرده سازنده حرفه ای از سال 2001

  • img.alt
  • img.alt
  • img.alt
  • img.alt
چرا ما را انتخاب کن?
بیش
محصولات بیشتر
اخبار شرکت
  • چین آخرین اخبار در مورد مشتریان سوئدی بازدید 3 روزه از کارخانه های حصار ما داشتند
    2019-12-17 مشتریان سوئدی بازدید 3 روزه از کارخانه های حصار ما داشتند
    پس از استقبال گرمی از مشتریان در فرودگاه بین المللی پکن داکسینگ در 12 دسامبر 2019 ، ما به سمت رستوران نزدیک کارخانه اول حرکت می کنیم. ما در مورد جزئیات نمونه قبل از ظروف بحث می کنیم. ما بعد از ناهار Sumptuous به اولین کارخانه حصار گالوانیزه گرم فرو می رویم. ما مشتریان را راهنمایی می کنیم تا نمونه نم...